Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Col·legi

Atenció al ciutadà

Mitjançant el correu electrònic convidem als ciutadans fer arribar les seves observacions i suggeriments i donar eines als col·legiats per poder valorar-les i actuar per les vies que consideren oportunes. 

Les adreces electròniques de contacte són les següents:  
coigi@coigi.cat · gicoi@coigi.cat

És obligatori posar el nom i cognoms del remitent i el seu D.N.I., no es respondrà cap correu que no estigui degudament identificat.  
NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat del Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona amb la finalitat de prestar els serveis i demandes que ens sol•licita.

Així mateix li informem i vostè ens autoritza a la comunicació o cessió de dades personal a les administracions públiques establertes per llei i a altres entitats amb les quals s’han establert convenis de col·laboració  sempre amb la finalitat de prestació de serveis per al col·lectiu de col·legiats.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat del Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.


En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona, amb domicili al C/ Albareda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004),. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a coigi@coigi.cat / gicoi@coigi.cat. Sempre adjuntant el DNI.Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1