Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Col·legi

Estatuts col·legials

Estatuts Col·legials vigents maig 2014

Estatuts col·legials  vigents i aprovats per Resolució JUST/1118/2010, de 12 d'abril i Resolució JUS/1014/2014, 6 de maig de modificació d'estatuts, al DOGC núm. 5609, de data 16/04/2010 i DOGC núm. 6624, de data 16/05/2014.


Estatuts Col·legials vigents, d'acord amb la Resolució JUS/1118/2010, de 12 d'abril i la Resolució JUS/1014/2014, de 6 de maig de modificació.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1