Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Eines 2.0

Cat@Salut La Meva Salut

Cat@Salut La Meva Salut conté la informació generada durant els actes assistencials que hagin tingut lloc en algun dels centres que formen part del Sistema sanitari integral d'utilització pùblica de Catalunya (SISCAT).  Aquesta informació pot ser visualitzada i consultada pels pacients, ja sigui a través de la seva pàgina web o bé amb la seva aplicació.

 

Entre la informació i els serveis als quals els ciutadans poden accedir cal destacar: 

 

- Les dades de salut més rellevants publicades pels centres sanitaris del sistema públic de salut i  contingudes a la història clínica compartida a Catalunya.

- El pla de medicació vigent de la recepta electrònica.

- Les vacunes administrades (si els centres les tenen informades).

- Els diagnòstics.

- Els informes clínics (urgències, ingressos, atenció ambulatòria).

- Els resultats de les proves i les exploracions complementàries generades en l'atenció mèdica.

- La llista d'espera si la persona s'ha d'intervenir d'un procediment garantit: pròtesi de genoll, pròtesi de maluc, catarates, cirurgia valvular, cirurgia cardíaca o qualsevol dels 22 procediments oncològics garantits.

- E-consulta: un espai virtual per consultar amb els professionals sanitaris en tràmit d'implantació a tot el territori, és ja efectiu en 9 centres d'atenció primària (CAP), de Barcelona ciutat.

- També disposarà d'informació en la seva agenda personal de les visites i proves que tingui programades en l'atenció primària de salut (CAP's).

- Cat@Salut La meva Salut és un espai digital online, segur, personal e intransferible, on el Departament de Salut posa a disposició de cadascun dels ciutadans majors d'edat de Catalunya les dades més rellevants referents a la seva salut i altres serveis.

 

http://ticsalut.gencat.cat/ca/projectes_estrategics/canal_personal_de_salut/ 

 

Requisits per accedir a les vostres dades de salut

 

- Cal ser major d'edat

- Tenir targeta sanitària individual (TSI)

- Tenir un tèlefon mòbil per rebre SMS

- Disposar d'una adreça de correu electrònic

- Disposar d'un certificat digital o bé sol·licitar presencialment al CAP una contrasenya, per tal de garantir la identificació personal unívoca de la seva identitat.

Seguir les instruccions facilitades en aquets enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/catsalut-la-meva-salut/

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1