Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS ACTUALIZACIÓ EN CURES GERIÀTRICS PER A INFERMERIA ONLINE

 

Curs organitzat per Difusión Avances de Enfermería SL  ( DAE, SL)  amb la col·laboració del COIGi

Dates:  mensual

Horari:  online

Hores lectives:100 h

Matrícula: 59,22€ un cop aplicat el descompte del 37%  col·legiats 

Acreditat:  9,1 CFC

Inscripcions:  https://www.auladae.com/cursos/codigi/cuidados_geriatricos/index_curso.html

  

Continguts i Metodologia

 

Bloc 1

 

Tema 1: Valoració de les necessitats en la persona gran

 

• Introducció

• Factors de la valoració infermera

• Preparació de la valoració infermera de l'ancià

• Etapes de la valoració infermera. Adequació a l'ancià

• Valoració interdisciplinar de l'ancià

 

Tema 2: Processos respiratoris

 

• Introducció

• Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

• Pneumònia

• Emfisema

• Grip

• Repercussió dels problemes respiratoris en les necessitats bàsiques

• Diagnòstics infermers presents en els pacients amb problemes respiratoris

 

Tema 3: Processos gastrointestinals i endocrins

 

• Introducció

• Processos gastrointestinals

• Cures de l'ancià amb trastorns gastrointestinals

• Trastorn endocrí

• Cures de l'ancià que presenta diabetis mellitus tipus II

 

Tema 4: Processos renals i urològics

 

• Introducció

• Infecció de les vies urinàries

• Incontinència urinària

• Hipertròfia prostàtica

• Malaltia renal

• Intervenció infermera

• Etiquetes diagnòstiques més freqüents

 

Bloc 2

 

Tema 5: Processos osteoarticulars

 

• Introducció

• Osteoporosi

• Caigudes

• Fractures

• Artrosi

• Artritis reumatoide

• Cures a la persona gran amb problemes musculoesquelètics

• Diagnòstics infermers relacionats amb aquests problemes

 

Tema 6: Processos cognitius

 

• Introducció

• Deterioraments cognitius reversibles

• Problemes més freqüents. Interrelació NANDA-NOC-NIC

• Deterioraments cognitius irreversibles

• Problemes més freqüents. Interrelació NANDA-NOC-NIC

• Funció de la infermera en la malaltia d'Alzheimer i altres síndromes demencials

 

Tema 7:  Processos neurològics

 

• Introducció

• Accidents cerebrovasculars

• Cures a la persona gran que ha patit un ACV

• Malaltia de Parkinson

• Possibles etiquetes diagnòstiques NANDA, NOC i NIC d'ús més freqüent en els      processos neurològics

  

Bloc 3

 

Tema 8:  Processos cardiovasculars

 

• Introducció

• Canvis propis de la vellesa

• Hipertensió arterial (HTA)

• Insuficiència cardíaca congestiva

• Angina de pit

• Infart agut de miocardi (IAM)

• Cures a la persona gran amb problemes cardiovasculars

 

Tema 9: La gent gran i els fàrmacs

 

• Introducció

• Consideracions generals sobre els medicaments i la població més gran

• Riscos freqüents de la població més gran en relació amb els fàrmacs

• Repercussions de l'envelliment en la farmacodinàmica i la farmacocinètica

• Característiques socials, psicològiques i riscos en l'ús dels fàrmacs

• Orientacions en l'ús de fàrmacs

• Etiquetes diagnòstiques més prevalents

• Recomanacions pràctiques. Criteris de resultats (NOC)

• Recomanacions pràctiques. Intervencions d'infermeria (NIC)

• Orientacions per planificar les cures

• Problemes de col·laboració

• Conseqüències per a la societat en general

 

Tema 10: Cures pal·liatives de l'ancià

 

• Introducció

• Concepte de cures pal·liatives

• Concepte de malaltia terminal

• Objectius de les cures pal·liatives

• Bases de les cures pal·liatives

• Cures pal·liatives en l'ancianitat

• Possibles etiquetes diagnòstiques

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1