Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS CURES EN OSTOMIES PER A INFERMERIA ONLINE

 

Curs organitzat per Difusión Avances de Enfermería SL  ( DAE, SL)  amb la col·laboració del COIGi

 

Dates: mensual

Horari:  online 

Hores lectives:  110h 

Matrícula:   59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats    

Acreditat:    8,1 CFC 

Inscripcions:  

https://www.auladae.com/cursos/codigi/ostomias/index_curso.html

  

Objectiu general:

 

Actualitzar la formació teòrica dels professionals d'infermeria en els principals coneixements de les cures als pacients amb diferents tipus d'estomes.

 

Objectius específics: 

 

• Adquirir instruments teòrics que donin suport a l'actuació infermera en les cures dels diferents tipus d'estomes.

• Recordar les bases anatomofisiològiques de les necessitats que es veuen alterades pels estomes.

• Interpretar cada estoma, com l'alteració principal d'una necessitat de salut: respiració, Eliminació (fecal o urinària) i nutrició.

• Conèixer de forma bàsica les tècniques quirúrgiques utilitzades per a la formació d'estomes.

• Ordenar els criteris d'actuació d'un professional d'Infermeria en les cures en el preoperatori, en el postoperatori i en el manteniment d'un estoma.

• Assentar les bases de coneixement sobre les quals els professionals d'Infermeria han de desenvolupar una adequada valoració dels pacients portadors d'un estoma respiratori, d'eliminació (fecal o urinari) o de nutrició.

• Reflexionar sobre la importància d'una bona comunicació professional-pacient / família per a una assistència de qualitat, reconeixent l'Educació per a la Salut com una eina imprescindible per a la qualitat de vida dels pacients.

• Identificar els aspectes nutricionals més rellevants per als pacients amb diferents tipus d'estomes.

• Aprendre les normes bàsiques de prevenció de complicacions en els diferents tipus d'estoma.

• Reconèixer les primeres manifestacions de les complicacions immediates i tardanes en pacient portadors d'estoma.

• Saber l'actuació a desenvolupar un cop sorgida la complicació d'un estoma.

• Identificar els materials propis i necessaris en les cures dels diferents estomes, coneixent els diversos aspectes d'interès sobre el seu ús (col·locació i retirada en cas de sondes cànules).

• Interpretar l'estoma com un problema de tipus holístic, on a més de les habitualment reconeixibles manifestacions físiques; el psíquic, social, sexual, etc., juga un important paper.

 

Eines del curs :

 

• En la pantalla es mostren una sèrie d'eines que faciliten la realització de les tasques lligades al curs online que descrivim a continuació:

• Calendari: el calendari està destinat a que l'alumne pugui programar la seva activitat marcant les dates que li semblin rellevants per distribuir el treball del curs.

• Fòrums: plaça pública on els alumnes poden exposar els seus dubtes o intercanviar

• Idees amb altres participants del curs.

• Xat: lloc on l'alumne pot intercanviar informació en directe amb altres alumnes del curs. Com és difícil que dues persones coincideixin en el mateix moment, el millor és pactar prèviament una cita una hora determinada.

• Bloc de notes: aquí pots escriure totes aquelles notes que puguin ser útils per a la realització del curs. Aquestes notes són personals i no són visibles per als altres.

• Correu intern: per aquest mitjà et pots posar en contacte amb els professors o amb altres alumnes.

• Qualificacions: apartat on pots veure les teves qualificacions.

• Informe d'Activitats: pots veure la teva activitat en el curs.

• Enquesta fi de curs: un cop acabat el curs t'agrairíem que omplis l'enquesta amb la teva opinió sobre el curs.

• Repassar els fàrmacs més usats pel pacient ostomitzat i les seves repercussions.

• Reflexionar sobre les peculiaritats que presenten els estomes realitzats sobre els nens.

 

 

 

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1