Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS CURES, GESTIÓ I QUALITAT AL PACIENT CRÍTIC ADULT ONLINE

 

Curs organitzat perDifusión Avances de Enfermería SL  ( DAE, SL)  amb la col·laboració del COIGi

 

Dates:  mensual

Horari:  online

Hores lectives:  110h

Matrícula:   59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats   

Acreditat:  8.8 CFC

Inscripcions:  

https://www.auladae.com/cursos/codigi/cuidados_criticos/index_curso.html

  

Les cures i tasques d'atenció al pacient crític representen una part substancial del treball diari dels professionals d'infermeria de qualsevol institució assistencial sanitària, doncs, lamentablement, les situacions crítiques o d'amenaça vital en l'entorn assistencial hospitalari, i fins i tot en l'atenció primària de salut, són tan freqüents i habituals, que formen part del treball quotidià d'infermeria.

 

Malgrat la seva presència habitual a la clínica, la gravetat i transcendència d'aquestes situacions crítiques exigeixen una alta competència professional, per poder generar respostes de qualitat i adequades a les necessitats i demandes dels pacients en les nombroses situacions catalogades com "crítiques", perquè les cures al pacient crític són, segurament, el distintiu que millor representa la dimensió i profunditat de la tasca de cuidar a la qual tants professionals dediquen el seu treball i els seus esforços cada dia.

 

Donada la seva proximitat i atenció continuada, les infermers / es són una part fonamental en les cures, a la detecció dels problemes dels pacients ingressats en unitats de cures intensives, per això si els infermers/eres mantenen els coneixements actualitzats, es podrà incrementar les seves competències i proporcionar una resposta natural a les alteracions freqüents i importants d'aquests serveis, podent així avortar situacions de risc, fins i tot vital, per als pacients que són el nostre objectiu i la nostra prioritat.

 

Programa del curs

 

Bloc 1

 

Tema 1:  El Sistema integral d'atenció a pacients crítics.

Tema 2:  La responsabilitat legal i ètica en l'atenció a les situacions crítiques.

 

Bloc 2

 

Tema 3:   El marc conceptual d'atenció d'infermeria al pacient crític.

Tema 4:  La metodologia de cures d'infermeria al pacient crític.

Tema 5:  Els registres de cures infermeres al pacient crític.

 

Bloc 3

 

Tema 6:  Farmacologia general i específica per atendre situacions crítiques.

Tema 7: Gestió de serveis de cures crítiques i urgències.

Tema 8: La Investigació infermera en cures crítiques

  

Objectiu general

 

Actualitzar els coneixements i habilitats dels alumnes per aconseguir una adequada prestació de cures i atenció d'infermeria a pacients crítics adults.

 

Objectius específics.

 

Bloc 1

 

En aquesta unitat l'infermer / a serà capaç de:

• Conèixer els conceptes bàsics i generals del sistema d'atenció a pacients en situació crítica.

• Conèixer els sistemes integrals d'emergències i els dispositius de coordinació entre els nivells d'atenció a pacients crítics.

• Conèixer els models d'organització dels dispositius assistencials de cures crítiques i d'urgències de l'àmbit hospitalari.

• Conèixer l'entorn jurídic, legal i ètic que envolta l'atenció al pacient en situació crítica.

• Conèixer les responsabilitats legals i ètiques de l'infermer en el treball amb pacients crítics.

 

Bloc 2

 

En aquesta unitat l'infermer / a serà capaç de: 

• Conèixer els models infermers relacionats amb els pacients crítics.

• Adquirir habilitats en la valoració de necessitats en pacients amb patologia urgent i / o crítica.

• Elaborar diagnòstics infermers en l'entorn dels pacients crítics.

• Establir un ordre de prioritats i planificar les cures d'infermeria segons els diagnòstics d'infermeria identificats.

• Conèixer i treballar amb els registres d'infermeria en unitats de crítics.

 

Bloc 3

 

En aquesta unitat l'infermer / a serà capaç de: 

• Conèixer i aplicar els principals grups i productes farmacològics utilitzats en la cura del pacient crític.

• Utilitzar racionalment els recursos disponibles, segons la demanda assistencial i el nivell de gravetat dels pacients.

• Conèixer conceptes bàsics de l'administració i gestió de serveis d'infermeria en unitats de pacients crítics.

• Identificar problemes que permeten plantejar preguntes que puguin ser abordades en un projecte d'investigació com a instrument de millora contínua de l'atenció al pacient crític.

• Conèixer i aplicar els conceptes, criteris i sistemes d'avaluació de qualitat i la seva aplicació en l'entorn de les cures crítics.

 

 

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1