Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS D’ACTUALITZACIÓ D’INFERMERIA PEDIÀTRICA ONLINE

Curs organitzat per la Revista d’infermeria ROL amb la col·laboració del COIGi

 

Dates:3 de setembre de 2018

 

Finalització:10 de desembre de 2018

 

Horari:online

 

Hores lectives: 75,5 h.

 

Grup màxim:50

 

ONLINE


Matrícula:70 €

 

Matrícula descompte 50 % Col·legiats Girona:35 €

 

Termini d’inscripció: 27 de agost de 2018

 

Coordinadores:  Eva María Cantón Rivallo i Rosó de Lluís Folqué.
Docents: Josep Lluís Matalí, Marta Ruiz Triguero, Lola Domene López, Jordi Mitjà, Eva Castillo Ramos i María Lleras.

 

ACREDITAT  amb 11,3  crèdits              

 

Presentació del curs: La infermeria pediàtrica és una de les especialitats d'infermeria que suscita més interès, i alhora més respecte en les seves tècniques donada l'especificitat en les cures infermeres, ja que el domini a l'hora de realitzar les tècniques és relativament diferent a la resta d'especialitats. Requereix una especial sensibilitat amb el pacient al qual atenem, però també amb les persones que l'acompanyen.Al pacient se li ha de tractar com a un tot i de manera holística, al costat de les persones que el tenen al seu càrrec.

Per tant, en pediatria, s'aborda com un tot integrat al nen i als seus pares.Com a conseqüència, s'aborden en aquest curs temes la pertinència ve justificada per la necessitat de:

• Adquirir, actualitzar i ampliar els coneixements i les necessitats d'actuació més freqüents en l'edat pediàtrica i augmentar la qualitat dels serveis prestats.

• Atendre, de forma general, a un nen sa, al seu creixement i evolució.

• Facilitar eines per augmentar les competències i la independència infermera en pediatria.

• Ser capaç de detectar possibles complicacions durant el treball diari i continu al costat del pacient.

• Actualitzar conceptes bàsics de nutrició i alimentació en la infància, per la importància d'una bona alimentació per al desenvolupament i els requeriments energètics en les diferents etapes de la vida. Conèixer les patologies emergents que necessiten prevenció i detecció precoç per disminuir el seu impacte, pel que resulta imprescindible adquirir coneixements sobre les patologies alimentàries.

• Conèixer la importància de la formació en les principals urgències pediàtriques, donada la freqüència de les mateixes. Les infermeres i infermers són els primers professionals que veuen els pacients i cal que tinguin els coneixements adequats per saber detectar la gravetat en cada cas i poder fer una detecció precoç o una actuació ràpida i eficaç.

• Oferir informació sobre els problemes i trastorns del son. El somni és de vital importància durant la infància i l'edat escolar, encara que en moltes ocasions no se li dóna la importància ni se li presta l'atenció que requereix. Aconseguir coneixements per poder ajudar i aportar solucions als pares davant irregularitats en el somni del nen.

• Conèixer els principals objectius i avenços psicomotors que ha d'anar aconseguint el nadó i nen en cada edat i etapa per poder detectar els principals trastorns psicomotors en la infància. La detecció precoç garanteix uns millors tractaments i resultats.

• Proporcionar informació i ensenyar les utilitats de les noves teràpies alternatives usades en el camp d'infermeria. Alhora, informar del risc que un mal ús de les noves tecnologies pot comportar, és a dir, dels problemes i addiccions relacionades amb elles. 

 

Objectius:

 

Objectius generals

1. Adquirir coneixements actualitzats en infermeria pediàtrica.

2. Promocionar la detecció precoç en l'àmbit de la pràctica infermera en pediatria.

3. Conèixer les patologies més prevalents en la infància i adolescència.

4. Adquirir eines d'actuació davant els diferents problemes que es poden presentar en el pacient pediàtric.

 

Objectius específics

Tema 1

1. Seguiment de salut infantil

2. Prevalença lactància materna i alimentació del lactant i preescolar

3. Detectar precoçment possibles anomalies

4. Activitats de prevenció

5. Prevenció d'accidents infantils

6. Educar per a la salut familiar

7. Donar suport i donar suport al nen i la família

8. Avaluar el creixement i desenvolupament integral de l'infant

Tema 2

1. Promocionar una dieta equilibrada

2. Promocionar hàbits saludables

3. Promoure l'educació nutricional

4. Detecció de problemes de trastorns de la conducta alimentària

5. Estimular la pràctica d'activitat física

6. Sensibilitzar i informar els nens, els adolescents i les seves famílies de l'impacte positiu d'una alimentació equilibrada.

Tema 3

1. Conèixer les característiques de la febre i del seu maneig

2. Identificar els principals accidents en la infància i saber actuar per a la seva prevenció

3. Enumerar els traumatismes més comuns i conèixer el seu tractament infermer

4. Adquirir habilitats per al maneig de les ferides, mossegades i picades

5. Conèixer les diferents classificacions de les cremades i els seus tractaments

6. Conèixer tipus d'intoxicacions, prevenció i tractaments

7. Adquirir coneixements que permetin actuar de forma ràpida i adequada davant asfíxies per immersió o ennuegament

8. Conèixer els desencadenants més comuns d'al·lèrgia en els nens, tipus de reaccions i gravetat. Saber com actuar i com prevenir-les.

Tema 4

1. Aprendre aspectes pràctics sobre les cures infermeres que s'han d'efectuar en aquestes patologies.

2. Aprendre a diferenciar entre els diferents processos, la seva simptomatologia i els diferents tractaments, així com les cures infermeres de cada un dels processos ..

3. L'alumne adquirirà aptituds per poder diferenciar i identificar símptomes entre les diferents malalties infeccioses.

4. Conèixer les actuacions infermeres de realitzar en cada cas.

Tema 5

1. Conèixer les principals característiques dels trastorns addictius en la infància i adolescència.

2. Adquirir coneixements per a una detecció precoç.

3. Adquirir tècniques per a l'abordatge amb aquests pacients així com amb les seves famílies.

Tema 6

1. Conèixer les principals característiques del son en la infància.

2. Identificar possibles trastorns del son així com l'abordatge d'aquest.

3. Aprendre aspectes teòrics sobre el son infantil, per tenir les eines suficients per poder alliçonar els progenitors en el maneig de l'hàbit de son dels seus fills.

Tema 7

1. Conèixer les principals característiques dels trastorns psicomotors en la infància.

2. Desenvolupar els coneixements per identificar alteracions psicomotores des de l'atenció comunitària.

3. Adquirir els coneixements per ser capaç d'identificar els trastorns i l'abordatge dels mateixos.

4. Donar suport a les famílies de nens amb trastorns psicomotors.

Tema 8

1. Conèixer els orígens i antecedents històrics del massatge infantil.

2. Conèixer els beneficis que aporta el massatge infantil, tant a pares com a nens, sustentats per evidències científiques.

3. Conèixer la importància del tacte i del vincle emocional en el desenvolupament del nadó.

4. Aprendre diversos aspectes teòrics sobre el massatge infantil, per tenir les eines suficients per poder alliçonar els progenitors en la realització de la tècnica del massatge infantil.

    a. El millor moment per a la realització del massatge infantil

    b. La preparació del massatge

    c. Els moviments que s'integren dins de la rutina del massatge infantil.

5. Conèixer els orígens i antecedents del ioga com a tècnica alternativa.

6. Conèixer els beneficis per a la salut del ioga.

7. Conèixer els orígens i antecedents de la teràpia assistida amb gossos.

8. Conèixer què és una intervenció assistida amb gossos.

9. Comprendre el paper de la infermera en la teràpia assistida amb gossos.

10. Conèixer els beneficis que aporta la teràpia assistida amb gossos.

Tema 9

1. Entendre les possibilitats de les noves tecnologies per a la millora de la pràctica infermera.

2. Comprendre la importància que tenen les xarxes socials en els processos d'informació.

3. Conèixer les possibilitats, limitacions i aplicacions didàctiques d'Internet com a mitjà per a la millora dels processos de comunicació que s'estableixen en l'àmbit sanitari.

4. Aportar criteris metodològics per a la selecció i incorporació de noves tecnologies.

5. Experimentar noves maneres d'aprenentatge amb les noves tecnologies.

 

Instruccions per a la formalització de la matrícula dels cursos:


1- Ompliu / empleneu amb les vostres dades el formulari del curs i cliqueu ENVIAR

2- Espereu que el col·legi us confirmi la  plaça i l’import del pagament de la matrícula. Aboneu la matrícula del curs al compte del Banc de Sabadell ES29 0081.0086.00.0001307534 envieu el justificant de pagament al col·legi per fax al 972-213008 o escanejat al correu: gicoi@coigi.cat


NOTA: En cas que no s'arribi al mínim d’inscripcions, el Col·legi podrà anul·lar el curs i retornarà l’import de les matricules efectuades.

 

Inscripció al curs de *
Data del curs *
Horari *
Nom i cognoms *
Núm de col·legiació *
Email *
Adreça *
Telèfon *
C.P *
Població *
Lloc de treball *
Horari de treball *
Accepto les condicions generals *

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1