Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS D’INFERMERIA DE QUIRÒFAN ON LINE

 

Curs organitzat perDifusión Avances de Enfermería SL  ( DAE, SL)  amb la col·laboració del COIGi

 

Dates: mensual

Horari:  online

Hores lectives:  110h

Matrícula:  59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats   

Acreditació:   9,5 CFC

Inscripcions:  https://www.auladae.com/cursos/codigi/enf_quirofano/index_curso.html

 

Continguts i Metodologia

 

• El curs està compost per 3 blocs de continguts on l'alumne disposa dels temes d'estudi corresponents a cadascuna de les unitats en què està estructurat el curs que es complementen amb les respectives avaluacions, proves de 35 preguntes de múltiple resposta cadascuna.

• Cada bloc està referit a una unitat temàtica de les 3 que composen el programa de l'activitat i s'acompanyen de bibliografia recomanada, la consulta i estudi és convenient per a poder contestar les preguntes d'avaluació.

  

Programa del curs

 

Bloc 1

 

Tema 1:  Estructura física i circulació en l'àrea quirúrgica

Tema 2:  Asèpsia i esterilitat

Tema 3:  Equip quirúrgic

Tema 4: Prevenció de riscos laborals en l'àmbit quirúrgic

Tema 5:  Maneig segur d'equips electromèdics.

 

 Bloc 2

 

Tema 6:  Infermera d'anestèsia

Tema 7: Infermera instrumentista

Tema 8:  Instrumental bàsic

Tema 9:  Infermera circulant

Tema 10:  Emplenament de registres  

 

Bloc 3

 

Tema 11: Seguretat del pacient

Tema 12: Monitorització

Tema 13: Col·locació del pacient a la taula quirúrgica

Tema 14: Material quirúrgic específic: Sutures i hemostàtics

Tema 15: Drenatges.

 

Objectiu general

 

El propòsit d'aquest curs és adquirir els conceptes bàsics i fonaments de l'entorn quirúrgic, perquè l'alumne / a pugui realitzar la seva aplicació pràctica en qualsevol procés quirúrgic d'un hospital.

 

Objectius específics

 

Bloc 1

 

En finalitzar la unitat, l'alumne, serà capaç de: 

• Conèixer l'estructura en què s'organitza el bloc quirúrgic i la seva relació amb altres serveis.

• Identificar clarament les àrees en què es divideix el quiròfan i les seves característiques pròpies.

• Conèixer el funcionament dels mecanismes físics que permeten mantenir un ambient estèril i segur per al pacient.

• Diferenciar els membres que componen l'equip quirúrgic i les seves funcions dins el quiròfan.

• Conèixer les funcions específiques de la infermeria quirúrgica.

• Integrar la infermeria dins l'equip de treball i l'organigrama de l'àrea quirúrgica.

• Saber definir conceptes bàsics com: asèpsia, desinfecció i esterilitat.

• Conèixer els diferents mètodes de neteja, desinfecció i esterilització que s'empren en quiròfan, així com el procés de gestió de residus.

• Ser capaç de mantenir l'esterilitat en l'execució de determinades tècniques d'infermeria que així ho requereixin.

• Establir mesures de prevenció que evitin possibles complicacions derivades de les mateixes.

• Reconèixer els riscos potencials que poden comprometre la seguretat del pacient dins de l'ambient quirúrgic.

• Saber aplicar mesures preventives dins el quiròfan davant diferents riscos físics, químics i psicològics.

 

Bloc 2

 

En finalitzar la unitat, l'alumne, serà capaç de: 

• Conèixer els principis generals dels diferents tipus d'anestèsia, les seves fases, indicacions i possibles complicacions.

• Preparació del material necessari que requereix l'aplicació de cadascuna de les tècniques anestèsiques.

• Identificar les activitats pròpies de la infermera circulant i instrumentista, durant les fases preoperatòria, intraoperatòria i postoperatòria.

• Comprendre el funcionament dels diferents aparells utilitzats en l'espai quirúrgic, així com el seu manteniment.

• Realitzar un correcte ús i prendre les precaucions necessàries per assegurar la integritat del pacient.

 

Bloc 3

 

En finalitzar la unitat, l'alumne, serà capaç de: 

• Valorar i reconèixer les necessitats físiques i psicològiques del pacient un cop rebut a quiròfan.

• Col·laborar amb els altres membres de l'equip en les activitats que es requereixin i en el control de la seguretat del pacient.

• Ser capaç de realitzar una correcta monitorització i aplicar les cures específiques que requereix el malalt anestesiat.

• Conèixer les característiques bàsiques de la taula quirúrgica.

• Identificar les diferents posicions quirúrgiques i les seves indicacions.

• Identificar els diferents tipus de sutures, les seves qualitats específiques i les seves indicacions.

• Conèixer els principis bàsics i determinades tècniques d'execució d'una sutura.

• Conèixer els principals tipus de drenatges quirúrgics.

 


Eines del curs

 

• En la pantalla es mostren una sèrie d'eines que faciliten la realització de les tasques lligades al curs online que descrivim a continuació.

• Calendari: el calendari està destinat a que l'alumne pugui programar la seva activitat marcant les dates que li semblin rellevants per distribuir el treball del curs.

• Fòrums: plaça pública on els alumnes poden exposar els seus dubtes o intercanviar

• Idees amb altres participants del curs.

• Xat: lloc on l'alumne pot intercanviar informació en directe amb altres alumnes del curs. Com és difícil que dues persones coincideixin en el mateix moment, el millor és pactar prèviament una cita una hora determinada.

• Bloc de notes: aquí pots escriure totes aquelles notes que puguin ser útils per a la realització del curs. Aquestes notes són personals i no són visibles per als altres.

• Correu intern: per aquest mitjà et pots posar en contacte amb els professors o amb altres alumnes.

• Qualificacions: apartat on pots veure les teves qualificacions.

• Informe d'Activitats: pots veure la teva activitat en el curs.

• Enquesta fi de curs: un cop acabat el curs t'agrairíem que omplis l'enquesta amb la teva opinió sobre el curs.

 

 Requisits tècnics

 

• És imprescindible comptar amb accés a Internet.

• Tenir coneixements bàsics de maneig i accés a Internet.

• Un compte de correu electrònic pròpia.

• Un equip informàtic que compti com a mínim, amb les següents característiques:

• Connexió a internet

• Navegador d'internet actualitzat

• Lector de PDF Adobe Acrobat Reader actualitzat

 

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1