Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

Normativa de subvencions i cancel.lacions de les matricules dels cursos COIGi

Condicions per acollir-se a la matricula subvencionada dels cursos per al segon semestre 2016

Donada la situació econòmica i laboral actual, la Junta de Govern del COIGi ha cregut oportú aprovar algunes accions que permetin facilitar la realització de cursos de Formació Continuada i Teràpies Complementàries.

 

 

SUBVENCIONS 


-A cada curs que s’organitzi, a partir del segon semestre del 2016, s’aplicarà el90% de descompte en el preu de la matrícula  a les col.legiades del COIGi que es trobin ensituació d'atur, prèvia presentació del document SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), que hauran d'enviar juntament amb la sol.licitud del curs. 

 

 

-A cada curs que s'organitzi, a partir del segon semestre del 2016, s'aplicarà el50% de descompte en el preu de la matrícula a les col.legiades del COIGi.

 

 

-Les col.legiades d’altres províncies, no es podran beneficiar d’aquests descomptes, havent de pagar la totalitat de la matrícula. 

 

 

Cada col.legiat es podrà acollir a la subvenció d’un curs per semestreLa no presentació a algun dels cursos matriculats sota subvenció, sense una causa justificada, no podrà acollir-se a cap més subvenció en el període d’un any natural.

 

 

 CANCEL.LACIONS -En el cas de voler anul·lar la inscripció es retornarà l’import de la matrícula  si es sol·licita com amínim 15 dies abansde començar el curs. 

 

 

-Es retornarà el 20% si es sol·licita 7 dies abansde començar el curs.

 

 

Us recordem que per al primer semestre del 2016, continua vigent l’anterior normativa de subvenció (20% col.legiats actius i 50% col.legiats en situació d’atur, amb places limitades).Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1