Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Màsters i postgraus

Màster IG RHB NPSC i EC / Máster IG RHB NPSC y EC

Organitza Universitat Autònoma de Barcelona


Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva - 60 ECTS (9ª edició)

 

El màster de Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva tracta de la neurorehabilitació, un procés clínic adreçat a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals que presenta la persona afectada per una discapacitat conseqüència d'una lesió del sistema nerviós. La rehabilitació neuropsicològica forma part del tractament rehabilitador integral i es duu a terme juntament amb la resta de programes de rehabilitació funcional.

 

La rehabilitació neuropsicològica és un procés actiu que ajuda el pacient i la seva família a optimitzar la recuperació de les funcions superiors, a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permeten compensar aquests trastorns.


Més informacó:  http://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/rehabilitacio-neuropsicologica-i-estimulacio-cognitiva-1096480139517.html?param1=1267708299001


Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1