Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

ANUNCI MODIFICACIÓ ESTATUTS COL.LEGIALS

Exposició pública de la proposta de modificacions dels Estatuts col.legials

Per Junta de Govern es va acordar crear una comissió per estudiar la modificació dels vigents Estatuts Col·legials i l’adaptació als canvis legislatius derivats de la Llei de transparència i la modificació del Codi penal, pel que fa a la responsabilitat penal de les persones Jurídiques ( amb motiu de la circular de fiscalia que deia que els col·legis també podien incórrer en Responsabilitat penal si no implementaven sistemes de gestió i control de riscos), així com resoldre algunes qüestions vinculades al regim electoral que havien quedat pendents en la última revisió d’estatuts.

 

Era desig de la corporació fer palès el seu ferm compromís amb la Llei de Transparència i la voluntat de compliment normatiu, així com la tolerància zero amb l’incompliment,  introduint en els Estatuts les modificacions necessàries. Pel que fa a la modificació referida al règim electoral es feia necessària per resoldre diverses qüestions que quedaren pendents en l’última reforma, i que eren contradictòries amb  la resta d’articulat.

 

La Comissió després d’analitzar els Estatuts eleva aquesta proposta a la Junta de Govern per tal de que es sotmeti a votació, i un cop aprovada per la Junta de Govern es sotmeti a votació a l’Assemblea General de Col·legiats, d’acord amb allò que preveu l’article 61 dels Estatuts Col·legials. L’article Article 61. Extraordinària i convocada a l’efecte després d’un mes d’exposició publica.


  • DOCUMENT MODIFICACIÓ ESTATUTS COL.LEGIALS  Descarregar

Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1