Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Convocatòria Assamblea General Extraordinària

 

 

D’acord amb els articles 18 i 20 dels Estatuts Col.legials, es convoca Assemblea General Ordinària en única convocatòria el dia 26 de setembre de 2018, a les a les 17:00 hores, a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona, amb el següent

 

 

 

Ordre del dia:

 

1r.- Nomenament de tres interventors per l’aprovació de l’acta de l’Assemblea.

2n.-Ratificació Cessament Membres comissió deontològica.

3r.- Elecció dels membres de la comissió deontològica.

4t.- Aprovació Reglament Règim intern comissió deontològica.

5è.-Precs i preguntes

 

 

 

La Presidenta,

Sra. Alícia Rey Miguel

 

 

Girona, 4 de setembre de 2018Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1