Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Premis col.legials

Premi d'Investigació 2013

Jornada IN13

Reunida la Junta Permanent el dia 18 de novembre de 2013, es va acordar per unanimitat de tots els membres del Jurat declarar DESERT el XVIII Premi d'Investigació al constatar que els dos treballs presentats no són inèdits, incomplint els requisits de la nomativa del Premi d'Investigació en Infermeria del col.legi.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1