Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Alertes sanitaries

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

A través d'aquest nou apartat, es podrà consultar les alertes sanitàries emeses per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Snitaris (AEMPS)


L'AEMPS, com agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, és responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, en interès de la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient. Per a això, desenvolupa un ampli ventall d'activitats.Això és possible gràcies a l'equip humà de l'AEMPS, format per professionals altament qualificats. L'Agència compta, a més, amb comitès científics i comitès de coordinació especialitzats en les principals àrees d’intervenció.

 

 

Els comitès científics són òrgans d'assessorament que garanteixen la transparència i independència en les actuacions de l'AEMPS. Es tracta d'òrgans de naturalesa mixta, amb participació de responsables de l'AEMPS i altres experts de reconegut prestigi així com representants de les associacions de consumidors i usuaris o associacions professionals de metges, farmacèutics o veterinaris.

 

 
També hi ha comitès de coordinació de l'AEMPS amb les autoritats de les comunitats autònomes i amb els serveis perifèrics d’inspecció farmacèutica.

 

 

Una de les fortaleses de l'AEMPS és sens dubte la interacció amb els excel·lents professionals del Sistema Nacional de Salut i de les universitats espanyoles, a través de la Xarxa d'experts de l'AEMPS, que li presta assessorament científic i clínic en àrees específiques de coneixement . Més d'un centenar d'aquests especialistes han estat designats al seu torn, experts de l'Agència Europea de Medicaments.

 


Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1