Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Promoció de la Salut

Projecte de Promoció de la Salut - COIGi

Projecte Fòrum Associació-Junta COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERS DE GIRONA (Col·legi d’infermeres/Veterinaris/Fisioterapeutes/ Metges/Farmacèutics/ Psicòlegs)

 

Membres del projecte

 

Sra. Silvia Bardalet Viñals –coordinadora i membre Junta Govern COIGI

Sr. Jaume Maset Brugat

Sra. Sana Chaer-Yemlahi

Sra. Neus Ferrer Morell

Sr. Omar Habbab Mohamed

Sra. Concepció Bonamusa Serrano

Sr. Ferran Diaz Roldan

Sra. Rosa M. Trabal Taña

Sra. Susanna Trèmols Iglesias

Sra. Montserrat Brugues Roca

Sra. Laia De La Peña Torres

 

PROJECTES DE GRUPS:

Dintre del projecte multidisciplinari de Fòrum associació, durant el 2016, s’han organitzat 4 grups de treball, formats per membres dels diferents col·legis.

 

Grup 1: Creació d'una Xarxa : Identificar , conèixer , intercanviar coneixements en Promoció de la Salut ; reconèixer , col·laborar , coordinar i cooperar. En representació del COIGI, hi participen les Sres. Sílvia Bardalet i Montserrat Brugués.

 

Grup 2: Enquesta de coneixements en Promoció de la Salut dirigida als diferents col·legis professionals que forment part del projecte. En representació del COIGI, hi participen: la Sra. Laia de la Peña i la Sra. Neus Ferrer.

 

Grup 3: Projecte mapeig en actius en promoció de la Salut. En representació del COIGI hi assisteixen les Sres. Concepció Bonamusa i el Sr. Jaume Maset.

 

Grup 4: Grup de treball del COIG format per: Sr. Ferran Díaz, Sra Rosa M. Trabal, Sr. Omar Habbal, Sra. Susana Trèmols i Sra. Sana Chaer-Yemlahi.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1