Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Publicacions

Revista Pols a Pols

S'informa als col.legiats que la revista Pols a Pols, a partir de gener 2013, no s'enviarà als col.legiats en format paper. La podreu consultar a través de la plana web.


AVIS 


Per part de la Comissió de la Revista Pols a Pols s’ha decidit fer un canvi de forma i contingut a la revista, per aquest motiu s’ha tancat la recepció de treballs.

Queda pendent de publicar els treballs enregistrats fins 08/02/2016 que es publicaran en dos  revistes.

Un cop fet l’estudi de la nova revista es farà difusió a la web de la normativa i bases.


Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1