Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Gestions col·legiats

Gestions col·legiats

Certificats de col·legiació
El certificat de col·legiació acredita la col·legiació i la titulació d'un/a infermer/a. És un servei totalment gratuït però no immediat.

Compulsa de documents
La col·legiada o el col·legiat disposa d'un servei de compulsa gratuït que dóna fe que una fotocòpia és exactament igual que el seu original. Cal presentar els títols o documents originals i les corresponents fotocòpies. 

Targeta d'aparcament
Permet flexibilitat en l'aparcament sempre que es respectin les voreres i passos de vianants. Tot i així, no garanteix la no sanció. Per a la seva tramitació s'haurà de presentar:En cas de treballar per una empresa: 
Certificat de realització d'assistència domiciliària per part de l'empresa.
 
En cas d'exercici lliure:  
Rebut d'alta de l'IAE 
 


Modificacions de dades personals 
Les modificacions de les dades personals i professionals es poden efectuar per escrit confirmant prèviament que s'és col·legiat amb el DNI i altres dades d'identificació.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1