Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Gestions col·legiats

Sol·licitud 1a Col·legiació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA COL·LEGIACIÓ: 

 • Sol·licitud de col.legiació
 • Fotocòpia compulsada en original del resguard de pagament del títol
 • Certificat substitutori del títol
 • Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col.legi
 • Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis o en cas de banca online, certificat del banc on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORI


QUOTES COL·LEGIALS:


 • Primera col·legiació 148,00 euros (matrícula)
 • Quota col·legial 2018:  semestre 112,68 euros
 • Assegurança de Responsabilitat Civil anual 8.49 euros 

 

El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit en el moment de la col·legiació o per transferència bancaria al Banc de Sabadell número de compte codi IBAN ES29 0081.0086.00.0001307534 (en aquest cas és Imprescindible portar l'original del pagament)

 


HORARI DE COL·LEGIACIONS 


De dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 h i de 15 a 18 h els divendres de 9:00 a 13:00 h.


De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 14 h.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

 • Forum Sanitari
 • Organizació col·legial en infermeria consell general
 • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1