Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Gestions col·legiats

Sol·licitud Col·legiació per Trasllat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA COL·LEGIACIÓ- TRASLLAT:


  • Fotocòpia compulsada en original del títol o resguard de pagament del títol
  • Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col·legi
  • 1 fotografia mida carnet
  • Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis, on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORI


QUOTES COL·LEGIALS:

  • Quota col·legial 2018: Cada semestre 112,68 euros
  • Assegurança de Responsabilitat Civil 8,49 euros quota ANUAL

 


El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit en el moment de la col·legiació o per transferència bancaria al Banc de Sabadell número de compte codi IBAN ES29 0081.0086.00.0001307534HORARI DE COL·LEGIACIONS :De dilluns a dijous de 9 a 13:00 h. i de 15 a 18 h. Divendres de 9 a 13:00 h.


De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 14 h.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1